titulek 2
menu vodorovné

ŠÍŘKA (psychol.význam)

Jsou zde uvedeny jen základní znaky.
menu znaky
Široké Úzké
extrovert hospodárnost
nedbalost introverze
nenucenost nedůvěra-pocit
nespoutanost nesvoboda-pocit
netrpělivost nevraživost
povrchnost opatrnost
sebekontrola-ztráta ostýchavost
snaživost rezervovanost
spontálnnost rozpačitost
upřímnost sebekázeň
vzdělání-touha sebezáchova
zábrany-nedostatek šetřivost
zkušenosti-touha úzkost-pocity
touha po nových zkušenostech váhavost
touha poznat nové lidi zabrzděnost
láska k věci závist
radost ze světa zdrženlivost
uvolněný projev spontánost-ztráta
horlivost hospodárnost
pohyblivost nevraživost
zběžnost v práci


menu pravé 2