titulek 2
menu vodorovné

SKLON (psychol.význam)

Jsou zde uvedeny jen základní znaky.
menu znaky
Sklon vpravo Stojatý sklon Sklon vlevo
citovost chladnost afektovanost
družnost nespolečenskostješitnost
labilita nezúčastněnost nepřístupnost
náklonnost niternost nucenost
neklid odmítavost odmítavé maskovací postoje
nerozvážnost odolnost odstup
nesamostatnost odstup povýšenost
nestálost rozumnost přetvářka
netrpělivost rozvážnost přirozenost ztracená
obětavost sebevláda sebepřekonávání
odevzdanost soustředěnost sebevzdání
ochota zdrženlivost sebezapření
podnikavost strach ze skutečnosti
přístupnost strojenost
přizpůsobivost zábrany
roztěkanost zdrženlivost
spěch zdrženlivost strojená
vášnivost
vlídnost
vznětlivost
světská obratnost


menu pravé 2