titulek 2
menu vodorovné

SPOJITOST (psychol.význam)

Zde jsou uvedeny jen základní znaky.
menu znaky
Spojité Nespojité
asociační posedlos diskontuita myšlení
důslednost detail-pozornost
duševní iniciativa-nedostatek intuice
chápání souvislostí-log,vědeckélogika-málo
kombinace-dar myšlení-ženský typ
kontakty-potřeba nápaditost
labilita nápady
mravní hodnoty-oddanost nerozvážnost
myšlení-logické nespolečenskost
myšlení-mužský způsob paměť -dojmová
myšlení-nesamostatnost přizpůsobivost-narušená
myšlení-systematické samostatnost
myšlenky-štvanost sebedůvěra
nepozornost svéráz
nevylézavost tvořivost
pohodlnost-potřeba vtip
přizpůsobivost-psychická,biol vůle-nedostatek
rozvaha vynalézavost
snadné přijímání cizích myšlenekpraktické chování-nedostatek
spekulativnost etické chování-nedostatek
uvážlivost rozmary-podléhání
vypočítavost odmítání obvyklých pravidel
zásady-lpění pozornost k detailu
abstrakce-schopnost paměť pro souvislosti
myšlenková povrchnost nedůslednost
přizpůsobivost-praktická zmatenost v myšlení
mravní hodnoty-lpění
pseudologika


menu pravé 2