titulek 2
menu vodorovné

TĚSTOVITOST (psychol.význam)

Zde jsou uvedeny jen základní znaky.
menu znaky
Těstovitost Ostrost
lenost asketismus
malátnost-stavy bystrost
nevázanost-sklon citlivost
ospalost-stavy duchovní-zájmy
poživačnost myšlení-analytické
pudovost nazírací schopnost-malá
sebekázeň-malá racionalita
smyslnost rozhodnost
vitální teplo sebekázeň
vizuální typ teoretičnost
smyslová prožitková schopnosturčitost
chronická únava vydražditelnost
stavy malátnosti nucenost
pudová oblast-odcizení
schopnost jemně rozlišovat intelekt
logika
etika

menu pravé 2
Creative Commons License Obsah webu je licencován CC..     ©www.grafolog.cz 2015    aktualizace : 11.5.2017