titulek 2
menu vodorovné

TLAK (psychol.význam)

Zde jsou uvedeny jen základní znaky.
menu znaky
Silný Slabý
agresivita bázlivost
činorodost citlivost
energie energičnost-málo
nepoddajnost nesoustředěnost
nezávislost-smysl nestálost
odolnost obratnost
pudy-síla odvaha-málo
rozhodnost ovlivnitelnost
sebezáchova pohyblivost-duševní
spolehlivost popudy-nedostatek
stabilita potácivost
stísněnost povrchnost
svéhlavost průbojnost-málo
údernost pružnost
vitalita-celková sexuální potřeby- málo
vzdorovitost těkavost
zábrany tvořivá síla-málo
zabrzděnost v projevechvitalita-slabá
zakořeněnost vůle-slabá
používání síly-zvykznavitelnost
vůle-zdůraznění přisbůsobivost
zádumčivost odolnost-málo
sublimace libida-snažší
původnost-málo
jemnocit
mírnost-laskavá
něha
labilita
ovlivnitelnost


menu pravé 2