titulek 2
menu vodorovné

VÁZÁNÍ (psychol.význam)

Zde jsou uvedeny jen základní znaky.
menu znaky
arkáda girlanda nitka úhel
aristokratismus bezelstnost anarchie bezohlednost
asociálnost důvěřivost asociační -lehkostcitový chlad
citový chlad konflikty-vyhýbáníasociálnost činorodost
egocentrismus laskavost bezcharakternost důslednost
konvenčnost nesamostatnost diplomacie kritičnost
mravní zdání netečnost dojmovost kverulantsví
nelaskavost ochota přátelskáempatie mužskost
neupřimnost-sklon otevřenost hysterie nepoddajnost
neuroza ovlivnitelnost intuitivní jistota cílenesnášenlivost
obřadnost pohodlnost kolísání postojů neústupnost
odstup-snaha povolnost labilnost nezávislost-úsilí
opatrnost přijímání dojmůneoroza odpovědnost
podlézavost přirozenost nevyhraněnost-duševnípíle
podřídivost-vnější slabost nezaměřenost osobnostipotřeba vládnout
pruderie soucit ovlivnitelnost přizpůsobení-potíže
předstírání-sklon vděčnost pohrdání autoritou rozpolcenost
reprezentovat-snahavlídnost povolnost schizotymie
rozvážnost přirozenost sugestibilita smysl pro povinnost
sobectví-skryté tvořivost strnulost-životní
upjatost uhýbavost svědomitost
uzavřenost-nitra únik před Já tvrdost
vzdorovitost nevědomí-závislost ukázněnost
vznešenost-předstíraná předosobní stádium víra v autoritu-slepá
zábrany pravztahy-zapojení vydážditelnost
zdrženlivost mnohoznačné chováníenergie
rozvážnost nedbání norem a foremneschovívavost
city-potlačování vytrvalost
podvody-sklon houževnatost


školní
bezbarvost-duševní
davový člověk
infantilita
jednotvárnost
nepoctivost-maska
neurotik-maska
opožděný vývoj
podřídivost
samostatnost-strach
svědomitost-v úzkém kruhu
zralost-nedostatek
předosobní stádium
hysterik-maska


menu pravé 2