titulek 2
menu vodorovné

VELIKOST (psychol.význam)

Zde jsou uvedeny jen základní znaky.
menu znaky
Velká Malá
citová hloubka důkladnost
heroizace představ nadšení-neschopnost
hrdost objektivita
kompenzace pocitů méněcennosti opatrnost
nadšení schopnost osobní nároky snížené
nekritičnost pocity úzkosti,méněcennosti
osobní nárok zvýšený pozornost k detailu
panovačnost sebecit-nízký
přepjatost schopnost zbožné úcty
pýcha skromnost
reprezentativnost smysl pro skutečnost
sebecit velký střízlivost
sebedemonstrace suchopárnost
touha po činech ustrašenost
touha po svobodě uvážlivost
vášnivost věcnost
vůle expanzní vitalita-nízká
sklon k blouznivosti redukce popudů
nízká touha po činech
nenáročnost
rozvaha


menu pravé 2