Zralost osobnosti.


Je složitá komplexní kvalita osobnosti. Je závažná pro jedince samotného ale i pro jeho sociální okolí.

Zrání osobnosti je proces různě náročný.

Zrání osobnosti není konečné.

Při hodnocení je naléhavé proniknout do systému "proč".

Čím vyzrálejší osobnost, tím průzračnější je její systém "proč".

U psychicky retardované osobnosti se zvažují příčiny.

Analýza písma umožňuje i orientaci v perspektivách dalšího vývoje ke zralosti.

Grafické jevy osobnostní zralosti.
vkusné tvary písmen, zjednodušování
pravidelný tlak
velikost stabilní
vyrovnanost délek
pravidelný rytmus
dobré členění
písmo a podpis téhož charakteru
(uvedené jevy nevyčerpávají všechny možnosti)