Stránky se v současné době průběžně renovují—říjen 2018.
Grafologie zkoumá písemný projev člověka,
ze kterého skládá jeho psychologickou tvář

.
.
.
.

Tyto stránky shromažďují
základní informace o grafologii