Co je grafologie


Grapho = píši , logos = nauka. Někdy se používal výraz písmozpyt.
Běžně používaný pojem grafologie.
V dnešní době psychologie písma.


Povaha člověka se dá poznat i z jeho pohybového výrazu.

 • chůze
 • mluva
 • jídlo
 • pracovní návyky
 • psací pohyb-rukopis

Lidské pohyby se dají rozdělit do čtyř skupin:

 • reflexní pohyby
 • výrazové pohyby
 • volní pohyby
 • automatické volní pohyby

V praxi se tyto pohyby mísí a kříží. Proto chápat jako různé stránky volního pohybu.
Zkoumat, co je na něm podmíněno účelově a co výrazově.

Obecně řečeno: v osobním psacím pohybu se projevuje pisatelova povaha.
Grafologie a charakterologie (psychologie) jsou spolu spjaté.


Výrok německého filozofa a psychologa Ludwiga Klagese (1872-1956):

„Každý vyjadřující tělesný pohyb je uskutečněním impulzu citového zážitku, který je takto vyjeven.
Každý vyjadřující tělesný pohyb uskutečňuje co do síly, trvání a směrového tvaru obraz duševního hnutí.
Výrazová hodnota pohybu je tím větší, čím bezděčněji a nevědoměji byl pohyb vykonán.“

Vytyčuje dva základní principy grafologie:

 1. písmo jako výraz („…každý duševní proces je provázen analogickým tělesným pohybem.“)
 2. písmo jako výtvor („…všechny lidské pohyby jsou spoluvytvářeny neuvědomovaným očekáváním jejich úspěchu.“)

Další osobnosti, zabývající se grafologií a jejich názory viz Historie grafologie.


Psychologie písma (grafologie) je psychodiagnostická metoda poznávání toho, kdo písmo vytvořil.
Její zvláštní postavení je v tom, že nevyžaduje přítomnost zkoumané osoby.


Symbolika v písmu více….

Naše myšlení je ovlivněno symbolikou.
Symbolické myšlení proniká i do našeho písma.